ANALIZA AKUSTYCZNA

DLA KOGO?

Adresatami tej usługi są podmioty gospodarcze – inwestorzy, realizujący nowe przedsięwzięcia, bądź dokonujący rozbudowy istniejących instalacji, jednostki samorządu terytorialnego, ale także grupy nieformalne.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

W zakres analizy akustycznej wchodzą:

  • identyfikacja położenia względem terenów, podlegających ochronie akustycznej,
  • identyfikacja źródeł hałasu (punktowych, kubaturowych i ruchomych) – ich położenia, czasu pracy i poziomu mocy akustycznej,
  • identyfikacja barier akustycznych (ekrany, izolacyjność przegród, itd.),
  • wykonanie modelowania emisji hałasu,
  • opracowanie map akustycznych,
  • zaproponowanie środków organizacyjno – technicznych, minimalizujących oddziaływanie.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • kładziemy nacisk na rzetelne przygotowanie danych wejściowych, od których zależy wiarygodność analiz,
  • oferujemy możliwość przedstawienia wyników analiz na zebraniach, szkoleniach, itp.,
  • udzielamy zniżek na inne usługi

OFERTA