ANALIZA HISTORYCZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA KOGO?

Adresatami tej usługi są podmioty gospodarcze – inwestorzy, realizujący nowe przedsięwzięcia, bądź dokonujący rozbudowy istniejących instalacji, jednostki samorządu terytorialnego, ale także grupy nieformalne i osoby prywatne. Analiza może być wykorzystywana w celu lokalizacji dawnych obiektów topograficznych – przebiegu dróg, cieków wodnych, występowania zabudowy, identyfikacji zmian w użytkowaniu terenu, czy dochodzeniu przebiegu granic działek.

CO OBEJMUJE OPRACOWANIE?

W zakres analizy historycznej wchodzą:

  • identyfikacja zagospodarowania terenu na mapach topograficznych od 2. poł XVIII w.,
  • identyfikacja zagospodarowania terenu na mapach katastralnych z czasu reformy uwłaszczeniowej i mapach majątków ziemskich,
  • identyfikacja zagospodarowania terenu na podstawie dostępnych fotomap, zdjęć lotniczych i satelitarnych (z reguły od lat 40. XX w.),
  • opracowanie map porównawczych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • kładziemy nacisk na rzetelne pozyskanie kartograficznych materiałów porównawczych, od których zależy wiarygodność analiz,
  • oferujemy możliwość przedstawienia wyników analiz na zebraniach, szkoleniach, itp.,
  • udzielamy zniżek na inne usługi

OFERTA