PRELEKCJE, SZKOLENIA, EDUKACJA EKOLOGICZNA

DLA KOGO?

Usługa dedykowana jest dla podmiotów gospodarczych (szkolenia dla pracowników) i społeczności lokalnych (szkolenia z zakresu ochrony środowiska, wykłady, prelekcje, edukacja ekologiczna).

CO OBEJMUJE USŁUGA?

Oferujemy szerokie spektrum szkoleń i prelekcji, m.in.:

 • ochrona środowiska w firmie,
 • obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska,
 • obowiązki prawne i wymagania dla inwestorów w zakresie ochrony środowiska,
 • ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym,
 • waloryzacja i ocena zasobów przyrodniczych,
 • źródła informacji przestrzennej,
 • podstawy systemów informacji geograficznej (GIS),
 • kartografia historyczna gminy / powiatu / regionu,
 • charakterystyka warunków geograficznych gminy / powiatu / regionu,
 • charakterystyka zasobów i walorów turystycznych gminy / powiatu / regionu,
 • warsztaty edukacji regionalnej,
 • warsztaty edukacji ekologicznej.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • jesteśmy otwarci na propozycje innych tematów szkoleń / wykładów, związanych z ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną i naukami geograficznymi,
 • stopień zaawansowania szkoleń i prelekcji dobieramy do grupy docelowej,
 • oferujemy zniżki na kolejne prelekcje.

OFERTA